Preaload Image
 • Preu Presencial (veure PDF)
 • Inici: Septembre 2020
 • Fin: Juny 2024
 • Crédits: 60 crédits ECTS per any
 • Títol: Bachelor (Hons) in Business and Management
 • Horari: de 15 a 19h
 • Modalitat: Presencial

Perfil de l’alumne

Aquest Grau està dirigit a persones que aspirin a formar-se en un context internacional i multicultural com el que ofereix Bath Spa University. Formem professionals que vulguin accedir al mercat laboral amb la màxima capacitat i garanties que pot oferir un títol de grau britànic.

Marc docent i metodologia

En un entorn Learning by Doing, l’alumnat aprendrà a relacionar la teoria amb la pràctica mitjançant l’elaboració de tasques i projectes complementats amb classes de professionals en actiu i casos d’estudi. A més dels continguts teòrics de cada àrea formativael nostre alumnat treballa en de manera constant habilitats directives i de gestió:

 • Treball en equip
 • Gestió del temps
 • Oratòria i comunicació personal
 • Lideratge

Proposem una formació de qualitat en la qual és indispensable la participació activa de l’alumnat i una alta implicació que possibiliti el màxim aprofitament dels estudis.

Pla d’estudis

Primer curs

Business and the Business Environment
Marketing Essentials
Human Resource Management
Entrepeneurship and Small Business Management
Management and Operations

Segon curs

Management Accounting
Managing a Succesful Business Project
Innovation and Commercialisation

Tercer curs

Research Project
Organisational Behaviour
Product and Service Development
Integrated Marketing Communications
Digital Marketing
Consumer Behaviour
Brand ManagementConsumer behavior and insight

Quart curs

Business and Management Project
International Marketing
Enterprise: creating your business
New Trends in Management
Cross Cultural Management in International Business

Objectius formatius

 • Involucrar els estudiants en un programa diferent d’educació de negocis que dóna curs a la creativitat i la innovació i prepara graduats per tenir èxit en un entorn internacional.
 • Equipar els estudiants amb tot alló allò necessari en la seva especialitat i amb teoria general i comprensió de l’evolució de l’entorn empresarial, perquè puguin innovar i resoldre problemes.
 • Desenvolupament Incentivar del comportament emprenedor mitjançant el desenvolupament professional i personal, preparant als els estudiants per ser adaptables i estar preparats per aprofitar oportunitats.
 • Capacitar els estudiants per utilitzar una gamma d’eines per comunicar-se i col·laborar; comprensió i aplicació de les tecnologies digitals i el desenvolupament professional i networking.
 • Desenvolupar la comprensió de la naturalesa de les forces globals que donen forma a les organitzacions contemporànies: econòmiques, socials, ètiques, polítiques, ecològiques, tecnològiques i reguladores.
 • Crear pensadors persones amb pensament crític èticament conscients, que avaluen i qüestionen els efectes positius i negatius de les pràctiques de gestió empresarial abans de fer judicis sobre el seu valor i conseqüències.

Entitat acreditativa i títol acreditatiu 

Bath Spa University atorga el títol de Bachelor (Hons) in Business and Management en l’especialitat d’International Business als alumnes que superin amb èxit els seus estudis. 

Vies d’accés i durada

Grau de 60 crèdits ECTS per any.

 • Títol de batxillerat de l’estat espanyol o equivalent d’altres països (primer any)
 • Títol de formació professional de l’estat espanyol o equivalent d’altres països (primer any)
 • Alumnes internacionals amb High National Diploma de Pearson Edexcel (tercer any).

Requisitos específicos

Entrevista personal, presencial, per videoconferència o per telèfon; depenent de cada cas.

Doble titulació espanyola britànica
Primer curs
CFGS
BTEC
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Business and the Business Environment
Investigació comercial
Marketing Essentials
Treball de camp en la investigació comercial
Human Resource Management
Llançament de productes i serveis
Entrepeneurship and Small Business Management
Polítiques de marketing
Management and Operations
Mitjans i suports de comunicació
Segon curs
CFGS
BTEC
Marketing digital
Management Accounting
Disseny i elaboració de material de comunicació
Managing a Succesful Business Project
Relacions públiques i organització d’esdeveniments
Innovation and Commercialisation
Formació i Orientació laboral
Business English
Projecte de marketing i publicitat (marketing plan)
Formació en Empreses
Tercer curs
BTEC
Research Project
Organisational Behaviour
Product and Service Development
Quart curs
Bath Spa University
Business and Management Project
International Marketing
Enterprise: creating your business
New Trends in Management
Cross Cultural Management in International Business